Locked History Actions

PKI

Žodis angliškai:

Public Key Infrastructure

Santrumpa:

PKI

Žodis lietuviškai:

Viešojo rakto infrastruktūra

Apibrėžimas:

Viešųjų Raktų Infrastruktūra (VRI, angl. Public Key Infrastructure – PKI) yra techninės, programinės įrangos, žmonių ir procedurų visuma, kuri naudojama saugoti, kurti, valdyti, suteikti, atnaujinti sertifikatus viešojo rakto kriptografijos metodais.

Paaiškinimai:

VRI užtikrina viešojo rakto ilgą ir nepažeidžiamą gyvavimą. Viešuju raktu infrastrukturos gali pagreitinti ir supaprastinti įprastos, jautrios ar netgi slaptos informacijos apsikeitimą, keičiant įprastinius popieriniais dokumentais paremtus budus.

Viešojo rakto infrastruktūros (Public Key Infrastructure – PKI), kurioje viešojo rakto kodavimui naudojamas skaitmeninis sertifikatas, funkcijos yra šios:

 • autentifikavimas – naudojamas abiejų dalyvaujančių asmenų tapatybei įrodyti;
 • integralumas – galimybė įsitikinti, kad siuntimo metu duomenys nebuvo pakeisti;
 • konfidencialumas – siunčiama informacija gali būti koduojama siekiant užtikrinti jos saugumą nuo trečiųjų asmenų;
 • neatskiriamumas – viešojo rakto infrastruktūra leidžia abiem dalyvaujančioms pusėms saugiai patekti į tinklą ir pasirašyti siunčiamus duomenis. Skaitmeninį sertifikatą sudaro ir skiria sertifikavimo paslaugas teikianti organizacija (Certification Authority - CA), pasirašanti jį savo privačiuoju raktu. Ji taip pat teikia sertifikatų duomenis parašo naudotojams elektroniniams parašams tikrinti. Skaitmeninis sertifikatas paprastai susideda iš:
 • savininko viešojo rakto;
 • savininko vardo;
 • viešojo rakto galiojimo termino;
 • skaitmeninį sertifikatą teikiančios organizacijos pavadinimo;
 • skaitmeninio sertifikato serijos numerio;
 • sertifikatą teikiančios organizacijos skaitmeninio parašo.

Naudota literatūra:

 1. http://www.ssc.lt/?name=menu&act=show&do=92,105&L=lt

 2. http://www.teisesforumas.lt/index.php/it-teise/201-elektroninisparasaskastai.html

 3. https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CFMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fkopustas.elen.ktu.lt%2Fstudentai%2F_media%2Fviesuju_raktu_infrastruktura.df%3Fid%3Ddoktorantai%26cache%3Dcache&ei=zqyGT9C4LY_OswanoKW7Bg&usg=AFQjCNHn_Hz1Z2oykld799qPNfGKjQeWEw&sig2=BSCJ2bi2eQV_CjFqkQ_qzQ